Frågor & svar

Undrar du över vilken Nutrolin®-produkt de ska välja? Eller kanske du funderar över vilka skillnaderna är mellan de olika Nutrolin®-produkterna? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna kring våra produkter och du kan alltid vända dig till oss ifall du önskar mer information om produkterna eller om du behöver hjälp med att välja rätt produkt. Vi hjälper alltid gärna till.

Allmänna frågor

Hur vet jag vilken olja jag ska välja till min häst?

Vi har tre skräddarsydda produkter till hästen. Tänk på vad du vill uppnå med ett fettsyretillskott i kosten eftersom det inte finns någon universalolja som skulle ta hand om alla fettsyrebehov. Hästens behov förändras med åldern och hästen kan även ha andra specifika behov. 

Tävlingshäst, häst med sommareksem eller problem med lederna?

Huden behöver en egen fettsyresammansättning. Sport- och tävlingshästarna drar i sin tur nytta av en annorlunda oljeblandning som även innehåller rikligt med naturlig E-vitamin. Lederna vårdas allra effektivast med en annan kombination av olika näringsämnen än huden. Nutrolin®-produktutvecklingen baserar sig på vetenskapligt kunnande av toppklass och därför innehåller serien flera olika produkter.

En öppnad Nutrolin®-hundprodukt ska förvaras i kylskåp. Varför är det inte samma anvisning för Nutrolin®-produkterna till hästar?

Alla Nutrolin®-oljor tillverkas på ett sätt som skyddar dem mot oxidering. Då oljorna förvaras i kylskåp kan vi försäkra att oljans kvalitet hålls på en hög nivå ända till slutet av användningstiden. Eftersom hästens dos är större än hundens dos tar hästens olja slut snabbare än hundens. Oxideringen som sker i oljan är ytterst liten även om oljan förvaras i stallet utan kylskåp. Vi rekommenderar ändå att du förvarar oljan så svalt som möjligt för att oljan ska hålla sig så färsk som möjligt. Ifall du är tvungen att göra ett uppehåll i användningen av oljan rekommenderar vi att du ställer in oljan i kylskåpet under pausen.

Varför har flaskorna inte en pump?

Då Nutrolin®-oljorna tillverkas lägger vi extra mycket uppmärksamhet på att minimera den skadliga inverkan av luft (syre). Varje tryck på en pump leder in syre bland med oljan och detta får oljan att oxidera. Nutrolin®-oljorna har ett bra skydd mot oxidering men vi vill inte i onödan utsätta oljan för syrets skadliga inverkan. Därför använder vi inte pump på våra flaskor.

Varför är oljorna förpackade i metallflaskor?

Ljus och syre är de två värsta yttre faktorerna som orsakar att oljan oxideras. Plast är ett dåligt förpackningsmaterial för olja eftersom plast snabbt släpper igenom ljus och syre, och oljan härsknar. Därför förpackas Nutrolin®-oljorna i metallflaskor som inte släpper igenom ljus eller syre, och flaskorna går lätt att återvinna.

Att oljan oxiderar betyder inte att mängden fettsyror i oljan skulle minska avsevärt. Då oljan oxiderar uppstår det fettsyrornas nedbrytningsprodukter och dessa är skadliga, speciellt för föl och äldre hästar samt hästar i hård träning. Därför är det viktigt att undvika att oljan oxiderar.

Fisk hör inte till hästens naturliga kost. Varför innehåller Nutrolin Horse Joint Duo™ och Nutrolin Horse Sport™ fiskolja?

Fisk hör inte till hästens naturliga kost, men även hästen gagnas betydligt av fiskoljans omega-3-fettsyror. Fiskoljan som används i framställningen av Nutrolin®-oljorna innehåller förutom EPA och DHA även omega-3 seriens mer sällsynta ETA- och DPA-fettsyror. Dessa fettsyror dämpar kroppens låggradiga inflammationer. Deras effekt är mer än tio gånger bättre än omega-3-fettsyrorna i linfrö, ryps, hampfrö eller chiafrö.

Fiskoljan optimerar effekten av E-vitamin och ledtillskott genom att dämpa inflammationer.

Nutrolin Horse Skin & Coat™

På vilket vis kan Nutrolin Horse Skin & Coat™ hjälpa en häst som lider av sommareksem?

Då en häst lider av sommareksem är det viktigt att huden är i så bra skick som möjligt och att huden är förstärkt mot yttre faktorer. De essentiella fettsyrorna som Skin & Coat innehåller förstärker hudens naturliga skyddsmekanism, barriärfunktionen, som hjälper huden att hållas i skick även då svidknott som orsakar sommareksem är framme och irriterar hästen.

Det lönar sig att börja ge av Skin & Coat redan under vårvintern, dvs. i god tid innan problemen börjar. På så sätt hinner barriärfunktionen bli starkare.

Nutrolin Horse Sport™

Hur skiljer sig hästarnas Sport från hundarnas Sport?

Oljeblandningarna skiljer sig åt både då det gäller mängden omega-3-fettsyror och E-vitamin. I hästens Sport möter nivåerna hästens behov. I hästens Sport har astaxantinen ersatts med en trefaldig mängd E-vitamin som motsvarar den E-vitamindos som rekommenderas till sporthästen.

849.00kr

Nutrolin Horse Joint Duo™

Jag ger örttillskott till min häst. Kan jag även ge av Nutrolin Horse Joint Duo™ eller finns det risk för skadliga samverkanseffekter?

Råvarorna (fiskolja, glukosamin, kondroitin och MSM) i Joint Duo tåls bra, men det lönar sig att vara försiktig ifall hästen samtidigt får av andra preparat. Vi rekommenderar inte Joint Duo till hästar som får av örter som har en blodförtunnande, antikoagulerande effekt.

Kan jag ge av Nutrolin Horse Joint Duo™ till min tävlingshäst eller är det karenstid på produkten?

Joint Duo innehåller glukosamin och därför är det 4 dygns karenstid på produkten i Sverige. Vi rekommenderar i första hand Nutrolin Horse Sport™ till tävlingshästar (ingen karenstid på Sport). Ifall du ger av Joint Duo till din tävlingshäst ska du avbryta användningen i god tid innan tävlingar.

1,349.00kr