Kvalitet är viktigt

Forskning ger kvalitet

Fiskoljans omega-3 fettsyror oxideras (dvs. härsknar) lätt. Oxiderade fettsyror har en skadlig inverkan på speciellt djuret som växer, skelettets utveckling och på immunförsvaret (Turek m.fl. 2003). Oxiderad olja är inte heller hälsosamt för det fullvuxna djuret, för att inte tala om den påfrestning oxiderad olja orsakar hos äldre djur eller hos sporthundar och -hästar.

Bakom Nutrolin®-produktutvecklingen står Mikko Griinari som är doktor i husdjursnäring. Han har i samarbete med forskarna på Danmarks Tekniske Universitet utvecklat Nutrolin®-näringsoljornas oxidationsförsvar (Griinari m.fl. 2016). I utvecklingsarbetet har vi använt forskningsmetoder som är framtagna av professor Charlotte Jacobsens team där omega-3-oljornas oxidation undersöks som en dynamisk process.

Tack vare utvecklingsarbetet håller Nutrolin®-oljorna mot oxidation bättre än vanliga lax- och fiskoljor eller koncentrerad fiskolja. I tabellen kan du se hur olika typer av fiskolja påverkas av oxidation. Av Nutrolin®-produkterna hade vi Nutrolin Senior® med i undersökningen, men alla våra fiskoljebaserade produkter har samma skydd som Senior.

Nutrolin®-oljorna innehåller två typer av naturliga antioxidanter: 1) rosmarin- och tokoferolextrakt i olja, och 2) E-vitamin (samt även astaxantin i Nutrolin Sport® till hundar) som skyddar djurets celler och vävnader.

Alla Nutrolin®-produkter innehåller en trygg mängd E-vitamin som dessutom är optimerad för djurets specifika behov. Du hittar de exakta mängderna då du går in på varje enskild produkt.

Tilläggsskydd med metallflaska

Alla Nutrolin®-oljor förpackas i metallflaskor som inte släpper igenom ljus eller syre. Då oljorna tappas på flaskor ersätts syret som bildas på oljans yta med kväve innan korkning. Syre är nämligen tillsammans med ljus fettsyrornas värsta fiende. Plast är ett dåligt förpackningsmaterial för olja eftersom plast snabbt släpper igenom ljus och syre, och oljan härsknar. Färgat glas är en aning bättre än plast på denna punkt, men då finns det en stor risk för att flaskan går sönder. Vi använder inte pump i våra flaskor eftersom varje tryck på pumpen leder syre in bland med oljan. Istället för pump har våra flaskor en praktisk hällpip.

Källor:
* Griinari, M., Raagaard Thomsen, B. & Jacobsen, C. (2016). Improving oxidative stability of liquid fish oil supplements for pets. International Symposium on Lipid Oxidation and Antioxidants. 5-7 June 2016, Porto, Portugal.

* Turek, J.J., Watkins, B.A., Schoenlein, I.A., Allen, K.G.D., Hayek, M.G., & Aldrich, C.G. (2003). Oxidized lipid depresses canine growth, immune function and bone formation. Journal of Nutritional Biochemistry 14: 24-31.