Lilla omega-nyckeln

Fettsyrorna är naturens viktigaste molekyler

 • Kroppen är uppbyggd av fettsyror – kroppens alla celler omringas av fettsyrornas membran.
 • En cellmembran av fettsyror är en livsviktig komponent för cellernas funktion – all trafik mellan cellen och dess omgivning sker via cellmembranen.
 • Cellmembranens välmående upprätthåller kroppens välmående.
 • Funktionen av kroppens viktiga komponenter baserar sig på fettsyror (hjärnan, ögonen, huden, könscellerna, o.s.v.).
 • Vi kan påverka cellmembranens struktur med fettyror i kosten, de vegetabiliska oljornas essentiella fettsyror och fiskoljans omega-3-fettsyror.

Kroppen producerar en del av fettsyrorna och en del måste fås ur kosten

 • Kroppen förvandlar energi ur kosten till energi för fettsyrorna och lagrar på detta vis energi i fettvävnaden samt placerar en del i cellmembranen.
 • Linolsyra och alfa-linolensyra är essentiella fettsyror – djur kan inte producera dessa fettsyror men växter kan – djur måste få de essentiella fettsyrorna ur kosten.
 • Linolsyran är omega-6-seriens essentiella fettsyra och av den bildas det arakidonsyra i kroppen. Arakidonsyran landar huvudsakligen i cellmembranen där den är verksam i transporten av kemiska budbärare och i kroppens försvarsmekanismer.
 • Alfa-linolensyran är en essentiell fettsyra ur omega-3-serien och av den bildas det andra omega-3-fettsyror, t.ex. EPA och DHA. Dessa har viktiga uppgifter i cellmembranens uppbyggnad, i transporten av kemiska budbärare och för att reglera inflammationsreaktioner.
 • Ett djur som är allätare producerar endast lite EPA och ytterst lite DHA – därför måste dessa fettsyror även fås ur kosten; fiskolja är naturens bästa källa för EPA och DHA.


Rätt fettsyror till hunden

Den korta valptiden utgör grunden för hundens hela liv. Du kan stöda utvecklingen av valpens hjärna, inlärningsförmåga, ögon och luktsinne med Nutrolin Puppy®-näringsoljan. Oljeblandningen är rik på DHA som är den viktigaste omega-3-fettsyran för valpens utveckling. Nutrolin Puppy® innehåller mer DHA än någon annan olja för hundar, i minimum 160 mg/ml. Oljeblandningen innehåller dessutom 2,5 mg/ml naturlig E-vitamin som är viktig för både avelstiken och hennes valpar.
Hundens hud vårdas bäst från insidan med specifika fettsyror. Nutrolin Skin & coat® är en blandning av rena vegetabiliska oljor som innehåller essentiella fettsyror (LA och ALA, d.v.s. linolsyra och alfa-linolensyra) och dessas ämnesomsättningsprodukter (GLA och SDA som är viktiga för hudens ämnesomsättning). Blandningen är kompletterad med ett naturligt antioxidantpaket med en bas av tokoferoler. Med hjälp av denna oljeblandning kan hunden själv bygga upp de ceramider och andra byggklossar som en frisk hud behöver.
Nutrolin Sport® är testad på slädhundar som verkligen är beroende av snabb återhämtning efter prestation. En hårt arbetande sporthund drar nytta av en näringsolja som kombinerar omega-3-fettsyror, E-vitamin och naturens starkaste antioxidantvitamin, astaxantin. Denna kombination skyddar hundens leder, muskler och senor. I tuffa grenar, så som jakt, dragsport, vallning, agility och brukhundsgrenar uppstår det mikroskador i hundens muskler och leder.

Vilka uppgifter har kostens fettsyror i kroppen?


 • LINOLSYRA

  Omega-6-seriens essentiella fettsyra

Linolsyrans centrala uppgift är att producera arakidonsyra för kroppens behov. Katten saknar de enzymer som behövs i linolsyrans ämnesomsättning. Därför måste katten få arakidonsyra ur kosten.

Linolsyra behövs även för att upprätthålla hudens skyddslager, dvs. hudens barriärfunktion. Om ett djur inte får tillräckligt mycket linolsyra blir huden torr och mjällig, hårfällningen ökar och risken för bakterie- och jästsvampsinfektioner blir större. Symptom på brist av linolsyra kan även förekomma hos hundar och katter som får rikligt av linolsyra ur kosten. Djuret lider inte i dessa fall av brist på linolsyra utan kan istället lida av nedsatt ämnesomsättning av linolsyra eller av att kostens fettsyror är i obalans. För ett djur som lider av atopiskt eksem är det typiskt att huden är ytterst torr vilket orsakas av en dåligt fungerande barriärfunktion.

En barriärfunktion som fungerar dåligt kan stärkas med näringsolja som innehåller förutom omega-6 linolsyra även alfa-linolensyra (omega-3 SDA) samt naturliga tokoferoler (alfa-tokoferol, dvs. E-vitamin och beta-, gamma- och delta-tokoferoler). Nutrolin Skin & Coat® är en patenterad näringsolja som innehåller alla dessa näringsämnen som hundens hud behöver.


 • DHA dvs. dokosahexaensyra

  Omega-3 seriens viktigaste fettsyra

DHA finns i alla cellers cellmembran. Speciellt mycket DHA finns det i kroppens viktiga vävnader så som i hjärnan, nervvävnaderna, ögonens näthinna och i könscellerna. Med hjälp av forskning har det kunnat påvisas att det samlas speciellt mycket DHA-fettyror i de delar av hjärnan som hör ihop med inlärning och minne.

Brist på DHA försämrar hjärnans, nervsystemets och ögonens utveckling. Brist på DHA kan även försvaga utvecklingen av djurens viktiga luktsinne. Det har fastställts att ett DHA-tillskott i kosten förbättrar hundvalpens syn- och inlärningsförmåga.

Hundvalpen får en stor del av den mängd DHA som den behöver under fostertidens sista tredjedel (då valpen fortfarande är i livmodern) och under digivningstiden ur modersmjölken. Därför är det viktigt att avelstikens kost kompletteras med olja som innehåller DHA. Nutrolin Puppy® innehåller 160 mg/ml DHA, E-vitamin och en riklig dos antioxidanter. DHA är en fettsyra som är extra känslig för oxidation. Eftersom oxiderade fettsyror inverkar negativt på valpens tillväxt och utveckling är Nutrolin Puppy® skyddad mot oxidering med ett flerstegsskydd.


 • EPA alltså eikosapentaensyra

  En omega-3 fettsyra som dämpar inflammationer

EPA-fettsyror som fåtts ur kosten lagras huvudsakligen i fettvävnaderna och i mindre mån i cellmembranen. EPA finns därmed inte i samma höga grad som DHA i hjärn- och nervvävnaderna eller i näthinnans vävnader. Cellmembranens EPA dämpar ändå effektivt kroniska inflammationer. I kroppen tävlar EPA med arakidonsyran (som bildar signalsubstanser vid inflammationer) genom att minska bildningen av inflammationernas signalsubstanser. EPA och DHA bildar dessutom specifika molekyler, resolviner, i kroppen. Dessa dämpar och släcker inflammationer.

De fiskoljebaserade omega-3-fettsyrorna EPA och DHA stöder även hjärnans normala funktioner och dämpar de skadliga förändringarna som sker i hjärnan då hjärnan åldras (alzheimer och demens). Med hjälp av undersökningar på djur har det kunnat fastställas att det finns ett samband mellan ett tillräckligt intag av omega-3-fettsyror och en minskad risk för demens. Dessutom kan hjärnans normala funktioner stödas av ett tillräckligt intag av omega-3-fettsyror.

En kronisk s.k. låggradig inflammation ökar då djur åldras. Denna inflammation hänger samman med övervikt och med inflammationer i mun, tarm samt i leder. Ett inflammationstillstånd i ämnesomstättningen och tillhörande oxidativ stress leder till att åldringsprocessen framskrider snabbare. Med hjälp av omega-3-fettsyror och antioxidanter går det att mildra de förändringar som sker då kroppen åldras. Därför innehåller Nutrolin Senior® rikligt med omega-3-fettsyror, E-vitamin och ubikinon.

Då hundens kropp återhämtar sig från hård ansträngning, så som från jakt eller sport, belastas kroppen av en låggradig inflammation och av oxidativ stress. Dessa visar sig i form av muskelvärk och trötthet. Nutrolin Sport® oljeblandningens omega-3-fettsyror, E-vitamin och astaxantin stöder kroppens återhämtning genom att släcka inflammationer och dämpa oxidativ stress.

Artros är en sjukdom där lederna förslits. Denna förslitning snabbas upp av inflammationer. Nutrolin Joint Duos omega-3-fettsyror tillsammans med glukosamin och kondroitin dämpar den inflammation som uppstår i leder med artros. Därför har Nutrolin Joint Duo® visat sig vara effektiv som stödvård till den medicinska vården av artros.