Produktens resa

Från råvaror till produkter

Ett dussin råvaror åker regelbundet från Island, Finland och övriga europeiska länder till Nutrolin®-fabriken som ligger i den lilla landskommunen Somero. De flesta av våra produkter baserar sig på fettsyror från fiskolja. I Finland framställs det inte fiskoljor av den kvalitet som vi kräver och därför köper vi oljorna från Island. På Island produceras oljorna på en fabrik för läkemedel. Endast specialfiskolja av läkemedelskvalitet innehåller samma höga omega-3 nivåer i alla produktionssatser. De vegetabiliska oljorna köper vi från Finland alltid då vi har möjlighet, och i övriga fall från så nära som möjligt.

Av vilka fiskar görs oljan?

Som råvara använder vi fiskolja som består av olja från olika fiskarter. Resultatet är en fiskolja vars EPA- och DHA-halt hålls på samma nivå i alla produktionssatser. Omega-3-halten hos en enskilda fiskart varierar beroende på årstid och växtförhållande. Isländska Lysi levererar den fiskolja vi väljer. Fiskarna som oljan görs på är djuphavsfiskar som fångats i den sydamerikanska kustens rena vatten. Fiskarna är fångade i områden där fiske regleras för att främja hållbart fiske. Oljan innehåller följande fiskarter: Engraulidae (sardeller), Carangidae (taggmakriller), Clupeidae (sillar), Osmeridae (norsfiskar), Scombridae (makrillfiskar) och Ammodytidae (tobisfiskar).

Hos Lysi uppfyller tillverkningen av fiskolja de kvalitetskriterier som krävs av läkemedelsproduktion. Tillverkningen är GMP- och ISO-certifierad och dessutom övervakar Islands läkemedelsverk produktionen. Fiskoljan är därmed av läkemedelskvalitet och oljan är flera gånger renare än de gränsvärden för giftiga ämnen som EU gett för fiskolja som är av livsmedelskvalitet.


  • Fiskolja av läkemedelskvalitet

    Specialfiskoljan av läkemedelskvalitet kommer från isländska Lysi.

  • Nutrolin®-fabriken

    Nutrolin@-fabriken ligger i den lilla finska landskommunen Somero.

  • Inhemska råvaror i mån av möjlighet

    De vegetabiliska oljorna kommer från Finland alltid då det är möjligt.