Vår inspiration

Hjärtat som riktlinje

I ett litet familjeföretag görs allt med hjärtat som riktlinje. Vi sparar aldrig då det gäller kvalitet, även om det vore lätt att komma åt billigare råvaror. Vår riktlinje är att göra högklassiga produkter av humankvalitet till husdjur (det finns redan tillräckligt många medelmåttiga produkter i världen). En liten arbetsgemenskap är hela företagets kärna: då varje individ får välja sin arbetstid, utveckla sitt arbete och njuta av Nutrolin®-produkternas effekt även på sina egna husdjur förmedlas glädjen och lyckan även till våra kunder.

Vår mission

Då en av företagets ägare är en internationellt känd fettsyreforskare är det naturligt att ha som målsättning att utveckla och framställa världens bästa fettsyretillskott till husdjur. Vi väljer på vetenskapliga grunder just de oljor som innehåller rätt fettyror för specifika behov. Vi utvecklar olje- och fettsyreblandningar som vi kompletterar med andra näringsämnen enligt skräddarsydda behov. Varje Nutrolin®-produkt är utvecklad med tanke på våra egna husdjur. Eftersom vi även själva dagligen använder Nutrolin®-produkterna ser vi till att produkterna är 100 % naturliga samt av livsmedels- och till och med av läkemedelskvalitet. För våra barns skull vill vi dessutom ta vara på vår planet och dens gåvor: vi köper råvaror av producenter som förbundit sig till hållbar utveckling och vi väljer endast förpackningsmaterial som kan återvinnas. Vetenskaplighet, synliga resultat, toppkvalitet och ekologi är närvarande i varje Nutrolin®-produkt.


 • Vetenskaplighet

  Produkter som grundar sig på den senaste forskningen.

 • Synliga resultat

  Kombinationer av utvalda oljor och näringsämnen som ger effekt inom 2-6 veckor.

 • Toppkvalitet

  100 % naturliga produkter av livsmedels- och läkemedelskvalitet.

 • Ekologi

  Vi stöder hållbar utveckling och använder återvinningsbart förpackningsmaterial.