Dataskyddsförordning

Detta är Olini Ab:s register- och dataskyddsbeskrivning i enlighet med personuppgiftslagen (10 och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Redigerad 27.4.2024.

Registerförare
Olini Ab
Hyvelänraitti 6
09640 Saukkola
Finland
Momsregistreringsnummer: FI21353200

Syfte och rättsliga grunder för hantering av personuppgifter
Personuppgifterna används för att
– erbjuda bättre kundservice
– utveckla våra webbtjänster
– upprätthålla kundrelationer
– hantera och leverera beställningar
– skapa analyser och och statistik
– skapa marknadsföringsinnehåll och anpassad reklam
– förhindra missbruk

Ovannämnda uppgifter kan även användas på tredjeparts plattformar. Läs mer om plattformarnas annonsinställningar:
– Facebook
– Google
– Instagram

Olini Ab:s rätt att hantera kundens personuppgifter grundar sig på de rättsliga intressen som en möjlig kundrelation genererar eller på ett entydigt samtycke från den som registrerat sig om att hans/hennes uppgifter får sparas. Då du registrerar dig ger du oss rätt att spara personuppgifterna du angett i Olini Ab:s system. Då du registrerar dig ger du även oss rätt till direktmarknadsföring via t.ex. mejl. Du kan när som helst återkalla rätten att använda dina uppgifter för marknadsföring, eller kräva att de tas bort genom att meddela oss om detta per mejl på info@nutrolin.se.

Uppgifter som samlas in
Uppgifter som användaren gett:
– namn
– telefonnummer
– e-postadress
– postadress
– faktureringsuppgifter
– tillstånd till och förbud mot direktmarknadsföring

Uppgifter som genereras genom användning av tjänsten och dataanalys:
– nätanslutningens IP-adress
– uppgifter om beställda varor
– sidans användar- och webbinformation
– platsinformation
– information om webbläsare och enhet

Informationskällor
Uppgifterna som sparas i registret är givna av användaren i samband med användning av webbtjänsten. Uppgifter kan även sparas enligt opt-in principen med kundens medgivande att information får sparas och användas för marknadsföringssyfte.

Regelrätt utlämning eller överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES
Uppgifter lämnas inte regelmässigt ut till tredje part. Då det är nödvändigt för webbtjänstens funktioner (t.ex. betalning och logistik) samt för att skapa dataanalys och marknadsföring överförs uppgifter även till tredje part. I dessa fall kan uppgifterna även sparas utanför EU eller EES. Dessa tredje parter har inte rätt att använda uppgifterna för egna ändamål eller dela uppgifterna vidare. Olini Ab överlämnar uppgifter till tredje part i de situationer då rådande lagstiftning kräver detta, t.ex. vid förfrågan från myndigheter.

Principer för skydd av registret
Registerförarens informationssystem och filer är skyddade med ett flertal tekniska skyddsåtgärder. Det krävs personligt användarnamn och lösenord för att använda registret. Rätt att använda registret beviljas endast till registerförarens anställda eller partners som i enlighet med sin ställning eller sina arbetsuppgifter har behov av att använda registret.

Cookies
Olini Ab använder cookies på webbsidan för att utveckla webbtjänsterna och för att möjliggöra vissa funktioner. Cookies används t.ex. i varukorgen och därför är vissa cookies nödvändiga för att använda webbtjänsterna.Cookies används även för anpassad marknadsföring. Användare av webbtjänsten kan välja om han/hon vill att cookies används för marknadsföringssyfte. Om du vill ändra dina inställningar för cookies kan du göra det här.

Rätt till inspektion och rätt att kräva att uppgifter korrigeras
Alla personer i registret har rätt att kontrollera de uppgifter som sparats om dem i registret och kräva att möjlig felaktig information rättas eller att ofullständiga uppgifter kompletteras. Ifall en person vill kontrollera de uppgifter som sparats om honom/henne eller kräver att uppgifterna korrigeras ska begäran om detta skickas skriftligt på:

info@nutrolin.se

eller

Olini Oy
Hyvelänraitti 6
09430 Saukkola
Finland
FI21353200

Registerföraren svarar kunden inom den utsatta tiden som angetts i EU:s dataskyddsförordning.

Andra rättigheter i hantering av personuppgifter
Personen i registret har även rätt att be registerföraren ta bort all information som sparats om honom/henne (rätten att bli bortglömd). Den registrerade kan även invända mot att information om honom/henne används i t.ex. direktmarknadsföring.

Ifall den registrerade vill radera de egna uppgifterna eller begränsa användning av dem kan han/hon skicka en begäran om detta på info@nutrolin.se eller ringa +358 108 392 100.

Registerföraren svarar kunden inom den utsatta tiden som angetts i EU:s dataskyddsförordning.