Dataskyddsförordning

Detta är Olini Ab:s register- och dataskyddsbeskrivning i enlighet med personuppgiftslagen (10 och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Sammanställd 22/5 2018.

Registerförare
Olini Ab
Hyvelänraitti 6
09640 Saukkola
Finland
+358 504 109 952

Kontaktperson för registerärenden
Petrus Liukkonen
Olini Ab
Hyvelänraitti 6
09640 Saukkola
Finland

petrus@nutrolin.fi
+358 504 109 952

Registrets namn
Kund- och marknadsföringsregister för Nutrolin® Sverige.

Syfte och rättsliga grunder för hantering av personuppgifter
Personuppgifterna används för att upprätthålla kundrelationen, för att hantera och leverera beställningar, för analyser, för att skapa marknadsföringsinnehåll och anpassad reklam, för kundservice och för att förhindra missbruk.

Olini Ab:s rätt att hantera kundens personuppgifter grundar sig på de rättsliga intressen som en möjlig kundrelation genererar eller på ett entydigt samtycke från den som registrerat sig om att hans/hennes uppgifter får sparas.

Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller för profilering. 

Registrets datainnehåll

Uppgifter som sparas i registret är:

  • namn
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • postadress
  • nätanslutningens IP-adress
  • uppgifter om beställda varor
  • faktureringsuppgifter
  • tillstånd till och förbud mot direktmarknadsföring.

Regelrätta informationskällor
Uppgifterna som sparas i registret fås från den som registrerar sig i samband med att denna handlar på webbshoppen. Uppgifterna kan även fås via ett separat formulär där kunden har gett sitt medgivande enligt opt-in principen att information får sparas och användas för marknadsföringsändamål.  

Regelrätt utlämning eller överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES
Den som upprätthåller registret lämnar inte ut uppgifter till utomstående. Uppgifterna överförs inte utanför EU eller ETA. 

Principer för skydd av registret
Registerförarens informationssystem och filer är skyddade med tekniska skyddsåtgärder. Det krävs personligt användarnamn och lösenord för att använda registret. Rätt att använda registret beviljas endast till registerförarens anställda eller partners som i enlighet med sin ställning eller sina arbetsuppgifter har behov att använda registret.

Rätt till åtkomst av och rätt att kräva att uppgifter korrigeras
Alla personer i registret har rätt att kontrollera de uppgifter som sparats om dem i registret. De registrerade har även rätt att kräva att felaktig information rättas eller att ofullständiga uppgifter kompletteras. Ifall den registrerade vill kontrollera de uppgifter som sparats om honom/henne eller vill kräva att uppgifterna korrigeras ska begäran om detta postas på:

Olini Oy
Hyvelänraitti 6
09430 Saukkola
Finland

Registerföraren svarar kunden inom den utsatta tiden som angetts i EU:s dataskyddsförordning (normalt inom en månad).

Andra rättigheter i hanteringen av personuppgifter
Den registrerade har även rätt att be registerföraren ta bort all information som sparats om honom/henne (rätten att bli bortglömd). Den registrerade kan även invända mot att information om honom/henne används i exempelvis direktmarknadsföring. 

Ifall den registrerade vill radera de egna uppgifterna eller begränsa användning av dem ska begäran om detta postas på:

Olini Oy
Hyvelänraitti 6
09430 Saukkola
Finland

Registerföraren svarar kunden inom den utsatta tiden som angetts i EU:s dataskyddsförordning (normalt inom en månad).

Om du behöver återställa dina inställningar för cookies kan du göra det här.