Synliga resultat med rätt fettsyror

Olini Ab är det finska familjeföretaget som står bakom Nutrolin®-produkterna. De egna djuren och deras välmående var den styrka som fick oss att grunda företaget. På mindre än tio år blev Nutrolin® de finska hundägarnas första val. I dagsläge har vi produkter till hundar, katter och hästar. Bakom vår produktutveckling och -forskning står Mikko Griinari som är fettsyreforskare och docent i husdjursnäring vid Helsingfors universitet.

Kontakta oss

Hjärtat som riktlinje

I ett litet familjeföretag görs allt med hjärtat som riktlinje. Vi sparar aldrig då det gäller kvalitet, även om det vore lätt att komma åt billigare råvaror. Vår riktlinje är att göra högklassiga produkter av livsmedels- och/eller läkemedelskvalitet.

Vi köper råvaror av producenter som förbundit sig till hållbar utveckling och vi väljer endast förpackningsmaterial som kan återvinnas.

Den nya generationens näringsoljor

Då en av företagets ägare är en internationellt känd fettsyreforskare är det naturligt att ha som målsättning att utveckla och framställa världens bästa fettsyretillskott. Vi väljer på vetenskapliga grunder just de oljor som innehåller rätt fettyror för specifika behov. Blandningarna kompletteras även med andra näringsämnen enligt produktens specifika användningsändamål.

Vanliga näringsoljor oxiderar lätt och kan i verkligheten vara skadliga för ditt djur. Nutrolin®-produkterna håller sig stabila, trygga och effektiva ända till sista droppen eftersom produkterna är skyddade mot oxidering med ett fyrstegsskydd.

Nutrolin®-produkterna är 100 % naturliga och ger synlig effekt inom 2-6 veckor. Vetenskaplighet, synliga resultat, toppkvalitet och ekologi är närvarande i varje Nutrolin®-produkt.

Den första Nutrolin®-produkten, Nutrolin Skin & Coat® föddes för att möta de behov som Anna-Liisas och Mikkos hundar Tessa och Penni hade. Nutrolin Skin & Coat® lanserades år 2007 och genom åren har Nutrolin®-serien vuxit till att omfatta sammanlagt tio olika produkter fördelade på hundar, katter och hästar.

Anna-Liisa Lundell
CEO / Partner

Mikko Griinari
Chief scientist / Partner

Petrus Liukkonen
COO / Partner

Jenni Liukkonen
Creative director / Partner

Anna Silvan
Sweden / Marketing & PR

Sari Kokko
R&D Specialist

Saija Lantee
Logistics and services

Satu Grönholm
Production manager