Överviktiga hundar – när är hunden tjock?

Överviktiga hundar – när är hunden tjock?

Ungefär en tredjedel av alla hundar antas vara överviktiga (eller till och med mer beroende på bl.a. vilket land, vilken hundras och vilken ålder det är frågan om – då det gäller gamla hundar är de överviktiga hundarna ännu fler). En hund är överviktig då hunden överstiger sin idealvikt med 10-15 %. Hunden är i sin tur fet då hunden väger över 20 % mer än vad hundens idealvikt är.

För att reda ut hundens idealvikt kan vi se på vikten hunden ligger på då hunden har vuxit klart och är vuxen. Detta är normalt då hunden är runt 1-2 år gammal beroende på hundens storlek. Hunden kan så klart redan då vara överviktig (eller underviktig) vilket gör det svårare att använda denna vikt som mått för hundens idealvikt. För att utvärdera hunden är det därför även till hjälp att titta och känna på hunden, och att utvärdera hur hunden rör sig.

Överviktiga hundar – när är hunden tjock?

Kännetecken för en överviktig hund

Revbenen på en överviktigt hund känns endast då man trycker med handen mot hundens sida. Det är som att känna efter knogarna från insidan av handen. Hundens revben ska kännas då man stryker lätt över sidorna (lite så som knogarna känns då man håller handen rak och man känner på knogarna från utsidan av handen). Revbenen ska ändå inte sticka ut (jämför med då man knyter näven och knogarna sticker ut).

En normalviktig hund har ryggkotor som känns under pälsen, men kotorna står inte ut. Hundens midja ska synas både då man tittar uppifrån och från sidorna. Hunden ska kunna röra sig utan besvär, hoppa och springa och hunden ska inte bli andfådd vid lätt ansträngning. Hunden ska även snabbt återhämta sig efter ansträngning. Hunden ska ha ett rasenligt utseende och en rasenlig form, och hund får inte se eller kännas mullig. Hunden ska ha bra muskulatur runt hela kroppen.

BCS ”Body Condition Score”

För att känna igen övervikt på hundar har det tagits fram ett system som kallas ”Body Condition Score” BCS (1. Med hjälp av BCS kan du jämföra din hund med exempelbilder och förklaringar för att bedöma din hunds vikt. Även om BCS är ett användbart redskap så hjälper den ändå inte alltid vid bedömning av hundens vikt.

I en undersökning visade det sig att hundägare i huvudsak bedömde sin hunds vikt fel även om de använde sig av BCS. Ägarna underskattade sina hundar, dvs. ägarna tyckte att deras hundar var smalare än vad hundarna egentligen var. Speciellt de som hade överviktiga hundar hade problem med att bedöma hundens vikt vilket även kommit fram i andra undersökningar (de överviktiga hundarna upplevdes normalt som normalviktiga). Överviktiga hundar är så vanliga inom vissa raser att ”fat is the new normal” dvs. en överviktig hund upplevs som normalviktig(2. Ett idealt BCS (som även ger ett längre liv, t.ex. Kealy 2002 (3) är 4-5/9.

Överviktiga hundar – när är hunden tjock?

Orsaker bakom hundens övervikt

Övervikt kan bero på hundens gener (i vissa raser är ”fethetsgenen” rätt så vanligt förekommande, dvs. ett genfel som orsakar problem i känslan av mättnad och som förbättrar energibesparing, t.ex. labradorer och flatcoated retriever) (4. Detta är ändå något som endast förklarar en del av all övervikt och detsamma gäller även för i vilken grad sjukdomar är orsaken bakom övervikt (t.ex. hormonella problem).

En del hundar som lider av problem med lederna är överviktiga eftersom de inte vill röra på sig på grund av smärtan. Samtidigt är övervikt skadligt speciellt för hundar som har problem med lederna (eller för hundar som är gamla) och därför får detta inte vara en förklaring till varför hunden är överviktig. Även då hunden steriliseras eller kastreras påverkas vikten i viss grad, men orsakar inte i sig att hunden går upp i vikt.

Hunden är gjord för att röra sig

Hunden kan gå upp i vikt för att den inte rör på sig tillräckligt och för att den inte får tillräckligt med aktiviteter i sitt liv. Många hundar vilar sig mer än vad det normala behovet är och hundens aktiva tid under ett dygn utgör då endast några timmar. Då hunden sover största delen av dagen är det inte konstigt att den blir överviktig eller till och med fet – hunden är i grund och botten ämnad att trava långa sträckor och leta efter mat. Ifall hunden rör sig i skritt utan att bli andfådd i endast korta perioder (under en timme), dvs. rör sig i lågt tempo, är inte heller hundens energiförbrukning på en hög nivå.

Sovande hund

Hundens utfodring och övervikt

Hunden kan få för mycket mat eller mat med en för hög energinivå. Detta är ändå något som är överraskande svårt att avgöra på basis av förpackningen. Det är enkelt att hitta information om fodrets protein- och fetthalt (dessa måste anges på förpackningen). Fodrets energinivå måste i sin tur inte anges och kan därför vara svår att hitta (förändringar är på kommande, i exempelvis USA måste energinivån anges i dagsläge). Det är en stor variation i hur hög energinivå olika foder innehåller (exempelvis 3400-4200 kcal/kg) så det är svårt att jämföra olika foder med varandra. Därför är det möjligt att en hundägare köper hem vanligt foder till en hemmahund även om fodret i praktiken lämpar sig bättre till en aktiv hund.

Det går att få indikationer på hur mycket energi ett foder innehåller genom att se på protein- och fetthalterna. Dessa värden berättar ändå inte direkt hur mycket energi fodret ger hunden. Samtidigt är inte fodrets energinivå den enda sanningen eftersom hur hunden tillgodogör sig denna energi beror på råvarorna, tillverkningsmetoden, m.m. Därför kan foder A med exemplevis 4000 kcal/kg i praktiken ge hunden mindre energi än foder B med exempelvis 3500 kcal/kg för att hunden smälter foder A sämre än foder B.

Hunden kan alltså få av ett foder som verkar vara anpassat till hundens aktivitetsnivå, men eftersom olika fodermärken har stor variation i innehåll och energinivåer så kan fodret vara för kraftigt vilket gör att hunden går upp i vikt. I detta fall ska man byta fodermärke eller minska mängden mat hunden får.

Kosttillskott till agilityhunden

Dietfoder till hunden

Då vi tar en titt på olika foder kan vi se att namnet på fodret (exempelvis adult, maintenance, active, light, weight control) inte alltid korrelerar med den energimängd fodret innehåller. Ett ”lätt” foder av ett märke kan innehålla lika mycket energi som ett vanligt foder av ett annat märke (även om det lättare fodret har en lägre fettprocent). Hundägaren kan därmed tro sig köpa ett lättare foder, men fodret innehåller i själva verket lika mycket energi som ett vanligt foder. Och samma tvärtom – ett vanligt foder hos ett märke skulle egentligen lämpa sig bättre som ett foder till en överviktig hund än vad ett annat märkes dietfoder gör. I detta sammanhang måste det ändå beaktas att hunden är bra på att ta tillvara fett. Då fetthalten i dessa lätta foder är minskad har det gjort att exempelvis mängden osmält fiber har ökats, vilket i sin tur minskar hundens förmåga att utnyttja energin i fodret.

Lättare foder kan marknadsföras med uttryck som exempelvis weight control, healthy weight eller less active. Uttrycken står ändå inte för hela sanningen eftersom den här typen av påståenden inte behöver bevisas med undersökning. Argumenten fungerar dessutom endast inom ett och samma fodermärke, dvs. märket Z ”reduced calories”-foder betyder att fodret innehåller en mindre mängd kalorier än märket Zs övriga foder (men det är inte sagt att fodret innehåller mindre kalorier än ett vanligt foder av ett annat märke). Detta betyder att dietfoder av två olika märken inte direkt är motsvarigheter till varandra.

Ifall hundens foder är ett ”light”, ”lite” eller ”low calorie”-foder ska det innehålla en betydligt mindre mängd energi än vanligt foder (15 % mindre energimängd än i vanligt foder). ”Low fat”-produkter ska även ha en lägre fetthalt. Energimängden i light-foder är ofta högst ca 3100 kcal/kg, men detta är inget man ska lita blint på utan det lönar sig att ta en titt på hur mycket energi fodret innehåller och hur mycket av fodret hunden ska få om dagen. Observera även att det kan stå att fodret ”stödjer”, ”hjälper” eller ”främjar” viktkontroll, men detta stämmer inte alltid (dvs. det är inget som behöver bevisas med hjälp av forskning). Ifall det står att en produkt ”minskar”, ”botar” eller ”främjar” en sjukdom är det frågan om ett medicinskt påstående som ska bevisas (så kallade veterinärfoder, exempelvis dietfoder inhandlade hos veterinären).

Olika fettsyror för olika behov

Godbitar

Då vi tränar våra hundar använder vi ofta hundgodis och därutöver är det vanligt med olika godbitar, tuggben osv. till hunden. Godbitarna hunden får ska alltid beaktas i hundens fodergiva, dvs. i hundens totala matportion – andelen godis ska därmed synas som mindre fodergiva. Vi kunde dessutom i större utsträckning använda hundens foder som godis istället för att ge hundgodis eller andra godbitar. Observera nämligen att hundgodis och andra godbitar ofta innehåller väldigt mycket energi.

En vuxen hund på exempelvis 10 kg behöver enligt en viss beräkningsformel ca 700 kcal energi om dagen. Ifall denna hund får en godbit på 100 g som innehåller 3200 kcal/kg energi får hunden 320 kcal i sig. Detta är nästan hälften av hundens dagliga behov vilket betyder att hundens fodergiva nästan måste halveras från det normala ifall hunden får en sådan godbit.

Min hund är överviktig – vad kan jag göra?

Ifall din hund är överviktig lönar det sig att börja med att utesluta att hunden inte är sjuk och därför lägger på sig vikt. Ifall det visar sig att hunden inte har någon sjukdom kan du följa ett eller flera av dessa råd:

 • Vänd dig till en person som är specialiserad på hundens kost för att få hjälp med att välja ett lämpligt foder.
 • Minska tydligt på mängden foder hunden får.
 • Minska på mängden godbitar hunden får.
 • Byt foder till en betydligt lättare foder. (OBS! Kolla upp hur mycket energi fodret innehåller och välj ett foder med betydligt lägre fetthalt än vad normala foder har.)
 • Byt hundens godbitar till lättare varianter.
 • Byt köttet hunden äter till fettsnålt kött.
 • Dela upp hundens mat i flera mindre portioner om dagen.
 • Hjälp hunden äta långsammare genom att exempelvis tillsätta vatten i maten eller genom att erbjuda mer stimulerande utfodring (använd exempelvis specialskål för glupska hundar eller göm maten). Det har påvisats att känslan av mättnad ökar då hunden äter långsammare.
 • Aktivera hunden mer – motionera och var aktiv tillsammans med hunden för att få upp hundens aktiva timmar om dagen. Då ökar hundens energiförbrukning.
 • Ge godbitar som räcker länge/ som hunden kan tugga på under en längre tid.
 • Ge foder med mindre fett, tillräckligt mycket protein och lite mer fibrer.

Texten är ursprungligen skriven av Pipa Pärssinen som är lärare på kennellinjen vid The Federation of Education in Central Ostrobothnia.

Nutrolin®-produktserien till varje hundägares och -uppfödares hjälp

Källor med mera

1) BCS, exempelvis https://petobesityprevention.org/pet-weight-check/

2) http://slimdoggy.com/when-did-overweight-labs-become-the-new-normal/

3) Kealy RD, Lawler DF, Ballam JM, et al. Effects of diet restriction on life span and age-related changes in dogs. J Am Vet Med Assoc. 2002; 220 (9): 1315-1320

Laflamme D. Development and validation of a body condition score system for dogs. Canine Practice 1997b; 22 (4): 10-15.

4) https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(16)30163-2

Märkning av foder

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.