Fiskoljans omega-3-fettsyror och inflammation – näringslära eller farmakologi?

Fiskoljans omega-3-fettsyror och inflammation – näringslära eller farmakologi

Omega-3-fettsyrornas effekt i kroppen har undersökts aktivt redan i över 40 år. Omega-3-fettsyrorna är utan tvivel den mest undersökta klassen av fettsyror. De starkaste evidensen för nyttan av omega-3-fettsyror i vår kost handlar om att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och om en minskning av riskfaktorerna för dessa sjukdomar (blodets triglycerider och blodtrycket), samt om att stödja hjärnans och synförmågans utveckling och funktioner. Forskning inom dessa områden har lett till bland annat europeiska näringsrekommendationer och hälsopåståenden.

Omega-3 EPA och DHA dämpar inflammationer

Sambandet mellan kostens omega-3-fettsyror och inflammatoriska processer i kroppen har utretts i ett flertal undersökningar. I PubMed finns det över 3000 hänvisningar till undersökningar med sökorden ’omega-3 fatty acid inflammation’. Evidensen för omega-3-fettsyrornas inflammationsdämpande effekt och tillhörande mekanismer är mycket stark (Calder 2017).

Trots stark evidens har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) inte godkänt inflammationsdämpande hälsopåståenden. Detta beror på att undersökningarna i fråga stödjer användning av omega-3-fettsyror vid vård av sjukdomar, t.ex. ”reumatiska inflammationssjukdomar”. Vård av sjukdomar hör inte till förordningen om närings- och hälsopåståenden (EG nr 1924/2006). Likväl är det förbjudet enligt foderlagen att använda hälsopåståenden för foder eller kompletteringsfoder för vård av sjukdom.

Fiskoljans omega-3-fettsyror har ändå använts framgångsrikt till hundar och katter vid vård av artros som en del av sjukdomens mångsidiga vård. Användning av fiskoljetillskott i artroshundens kost har rapporterats i åtminstone 8 placebokontrollerade kliniska undersökningar. I alla förutom en av dessa undersökningar har fiskoljetillskott gett en positiv effekt: förbättrat hundens rörlighet, minskat smärta och behovet av smärtstillande medicinering samt påverkat uppkomsten av kataboliska enzymer i ledvätskan positivt.

Fiskoljans omega-3-fettsyror och inflammation – näringslära eller farmakologi

Artroshunden måste få en hög dos

Vid vård av artros, såsom vid vård av andra inflammatoriska sjukdomar måste fiskoljans terapeutiska dosering vara betydligt högre i jämförelse med de rekommenderade doseringarna för stöd av hjärtats och hjärnans normala funktioner. På basis av de kliniska undersökningar som gjorts på människor är den uppskattade dosen av omega-3-fettsyror för att dämpa inflammationer ca 10 gånger högre än den rekommenderade dosen för att upprätthålla kroppens normala funktioner, dvs. 2500-5000 mg/dag.

I artrosundersökningar på hundar har omega-3-dosen (EPA + DHA) varierat mellan 1800 och 2400 mg/dag. Vid kontinuerlig användning av omega-3-fettsyror är den effektiva, inflammationsdämpande dosen troligtvis lägre än dosen som använts i dessa undersökningar. Undersökningarna har i huvudsak pågått under en kortare tidsperiod (2-3 månader) än vad som krävs för att uppnå ett stabilt tillstånd (steady state) av omega-3-fettsyror i kroppen. Hos människor uppnås ett stabilt tillstånd av EPA- och DHA-halten i cellerna inom 6 månader (Katan m.fl. 1997).

Vilka fettsyror ger bäst effekt i hästens utfodring?

Mängd och kvalitet spelar roll

Det tillsätts allt oftare fet fisk eller fiskolja i hundarnas och katternas foder och kosttillskott. Konsumenterna känner igen omega-3-fettsyrorna och upplever att de är nyttiga som komplettering i kosten. För att påverka inflammationstillstånd i kroppen med omega-3-tillskott lönar det sig att vara uppmärksam på följande punkter vid val av tillskott:

1. Tillräckligt hög mängd omega-3-fettsyror

Med motiveringen som presenterats tidigare i texten kan vi uppskatta att vid långvarigt bruk är en tillräcklig omega-3 EPA- och DHA-mängd 1400 mg/dag (hund, 20 kg). Denna mängd omega-3-fettsyror förekommer i torrfoder av premiumklass, i terapeutiska specialfoder samt i fiskolja och i fiskoljebaserade näringsoljor.

Laxoljans, de senaste årens populäraste fettsyretillskott, omega-3-halt har rasat till en tredjedel under de senaste tio åren på grund av att användning av fiskolja i den odlade laxens utfodring har minskat. På så vis innehåller exempelvis en dos på 10 ml/dag laxolja enbart 600 mg EPA- och DHA-fettsyror. På marknaden finns även lednutrienter och fiskoljeprodukter i pulverformat som vanligtvis innehåller enbart en nominell mängd omega-3-fettsyror (10-100 mg/dagsdos).

2. Oxiderad fiskolja

Fiskoljans omega-3-fettsyror oxiderar mycket lätt. Oxiderat fett är skadligt för djur. Hos valpar som växer har oxiderat fett orsakar tillväxtstörningar (Turek m.fl. 2003) och långvarig exponering belastar kroppen. Detta berör speciellt sjuka och gamla individer eftersom kroppens naturliga antioxidantskydd har försvagats.

Torrfoder till hundar tillverkas i huvudsak genom en process där tillsatt fiskolja utsätts för syrets oxiderande inverkan både då produkten tillverkas och lagras. I tillverkningsprocessen av torrfoder ingår det flera faser då fodermassan hanteras i höga temperaturer. Höga temperaturer och luft sätter igång oxideringen av fetter, en process som fortsätter och troligtvis ökar i takt då produkten lagras. Extruderadt torrfoder är till sin struktur poröst vilket betyder att luft troligtvis rätt så fritt kommer åt att orsaka att fiskoljans fettsyror oxiderar i fodret.

Det har forskats ytterst lite i oxidering av de fetter som torrfoder innehåller. En ökad användning av fiskolja som råvara och en minskad användning av syntetiska antioxidanter i foder till hundar kan ha ökat oxideringen av foder som innehåller fiskolja.

Med detta som bakgrund är en undersökning som gjorts vid institutet för livsmedelskemi vid Helsingfors universitet aktuell. I undersökningen granskades oxideringen av fetter med hjälp av en omfattande arsenal analysmetoder för att beskriva oxidering. Underökningen fastställde att foder till hunden, direkt från butikshyllan, var långt oxiderad redan i början av undersökningsperioden, och oxideringen framskred under tidsperioden (21 dagar) som efterliknade fodrets brukstid (Lampi m.fl. 2018). Denna undersökning är preliminär, men lyfter motiverat fram frågan om torrfoder är en trygg källa för fiskoljans omega-3-fettsyror.

Fiskoljans omega-3-fettsyror och inflammation – näringslära eller farmakologi

Nutrolin®-serien är trygg och effektiv

Då Nutrolin®-näringsoljorna tillverkas läggs det särskild vikt på att förhindra fettsyrornas oxidering. Tillverkningen av en stabil produkt baserar sig på fyra viktiga faktorer:

  1. Tillverkningen börjar med val av högklassiga råvaror. I de Nutrolin®-produkter som baserar sig på fiskolja använder vi fiskolja av läkemedelskvalitet vars halt av flyktiga oxidationsprodukter i praktiken är noll.
  2. Den högklassiga fiskoljan blandas med andra komponenter och flaskas genom en process där det inte blandas luft med oljan.
  3. I fiskoljan tillsätts en liten mängd vegetabilisk olja och naturliga antioxidanter som effektivt stabiliserar oljeblandningen (Thomsen m.fl. 2017).
  4. Oljorna flaskas på metallflaskor. Metall är tillsammans med glas det enda materialet som förhindrar oljan från att oxidera under lagring.

Produkterna i Nutrolin®-serien som innehåller fiskolja är effektiva och trygga källor för fiskoljans omega-3-fettsyror. I Nutrolin®-serien ingår det även produkter som innehåller vegetabiliska oljor och ingen fiskolja. Dessa produkter är tillverkade genom samma principer som de andra Nutrolin®-oljorna.

Rubriken för denna text är anpassad efter Philip Calders artikel (Calder 2012) där han omfattat och detaljerat behandlar betydelsen av fiskoljans omega-3-fettsyror i inflammatoriska processer. Denna och många andra av Philip Calders översikter inom ämnet finns fritt att ladda ner på nätet.

Fettsyreforskare och Nutrolin®-seriens utvecklareMikko Griinari

Skribent: Mikko Griinari, PhD, fettsyreforskare, docent i husdjursnäring vid Helsingfors universitet och Nutrolin®-näringsoljornas utvecklare. På bilden tilsammans med Nutrolin®-kontorskatten Puustinen.

Källor till texten:

  • Calder P.C. Omega-3 fatty acids and inflammatory processes: from molecules to man. Biochem. Soc. Trans. 15;45(5):1105-1115
  • Lehtonen, M., Lampi, A-M., Nikkilä Ida & Griinari M. (2018). Lipid oxidation in dry pet food: Beyond hydroperoxides. 2nd International Symposium on Lipid Oxdation and Antioxidants, 4.-6. June 2018, Graz, Austria
  • Thomsen, B., Griinari, M., Jacobsen, C. (2017). Improving oxidative stability of liquid fish oil supplements for pets. Eur. J. Lipid Sci. Tech. 119(6).
  • Turek, J.J., Watkins, B.A., Schoenlein, I.A., Allen, K.G.D., Hayek, M.G., & Aldrich, C.G. (2003). Oxidized lipid depresses canine growth, immune function, and bone formation. J. Nutr. Biochem. 14: 24.

Nutrolin®-produkterna som innehåller fiskolja:

199.00kr699.00kr
269.00kr699.00kr
499.00kr999.00kr
269.00kr699.00kr
199.00kr
1,399.00kr
1,229.00kr

Nutrolin®-produkterna utan fiskolja:

229.00kr599.00kr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.